II: Hallonsoda & "fimp"
Att abstrahera information till den milda grad att det slutar vara information och övergår i en ickelinjär sekvens av ingenting.
Anti-tesen till information.